Jacob Poortstra is de afgelopen 15 jaar werkzaam in de energiesector; met name bij leveranciers en regionale netbeheerders in de rol van senior projectmanager. De projecten richten zich met name op sectorbrede implementaties van gewijzigde processen en IT-systemen in het kader van gewijzigd berichtenverkeer en wettelijke aanpassingen.
In dit kader is veel ervaring opgebouwd van de diverse marktpartijen en de veranderingen in de wet- en regelgeving.


Van 2016 tot eind 2020 betrokken bij EDSN in het programma Centrale Allocatie en Reconciliatie Meetdata (C-ARM) en verantwoordelijk voor de inrichting van beheer en de overdracht naar de beheer-organisatie. De geslaagde implementatie liep van september 2019 (Enexis) tot oktober 2020 (Rendo, Coteq, Westland Infra en Enduris).


Van 2011 tot en met 2016 bij Alliander als Business Projectmanager verantwoordelijk voor de invoering van het 'Nieuwe Meet- en Mutatieproces' in het kader van Stroomopwaarts 2.0, de ruilverkaveling van de aansluitingen in Friesland en de Noordoostpolder van Enexis naar Liander en de ontvlechting van het Liander Meetbedrijf naar de verzelfstandigde organisatie Kenter.


In 2008 en 2009 betrokken geweest bij de uitwerking van Stroomopwaarts 1.0: de invoering van het Verplichte Leveranciersmodel en het nieuwe Metermarktmodel bij Nuon Marketing & Sales Nederland.


Vanaf 2005 tot en met 2009 in verschillende organisatieonderdelen van Nuon als projectmanager verantwoordelijk om de verschillende fasen van Stroomopwaarts in te voeren in de processen en systemen.
Daarnaast ook betrokken bij, en verantwoordelijk voor, diverse implementaties van wijzigingen in de facturatie, dataschoning en technische IT-projecten.


Van 2002 tot en met 2005 bij Essent Netwerk verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van de procedures en techniek voor de gegevensuitwisseling met het energieclearingHouse (ECH, tegenwoordig EDSN) in het kader van de liberalisatie van de vrije energiemarkt. Verantwoordelijk voor de uitrol van diverse Sectorreleases.


Naast de energiesector is er ook ruime ervaring bij de centrale en lokale overheid:


In 2010 bij DUO (voorheen IB-Groep) in de rol van projectmanager verantwoordelijk voor de implementatie van het Landelijk Register Kinderopvang binnen de DUO-organisatie.


Eind 2009, begin 2010 in de rol van procesmanager actief bij de samenvoeging van de 3 gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland naar de nieuwe gemeente Oldambt.


Voor 2001 voornamelijk actief geweest als project- en lijnmanager bij diverse overheidsinstellingen als College Tarieven Gezondheidszorg (tegenwoordig Nederlandse Zorg Autoriteit), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Informatie Beheer Groep; maar ook als internationaal IT-manager bij een beursgenoteerde onderneming.